Dalış Türleri

Yüzme ifâdesi, ülkemiz için ayrı bir anlam taşımaktadır. Çünkü üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu’da, ayrıca birçok farklı su kaynağı da bulunmaktadır. Bundan dolayı çocukluğumuzdan itibaren yüzme anlamında bir şeyler bildiğimize şüphe yoktur. Ancak bu bilgi seviyesi, profesyonellik olarak addedilmemeli ve kesinlikle tehlikeli sularda yüzülmemelidir. Bir metafor oluşturmak gayesinde değilsek de, esas derdimizin eğitimli ve su sporları ile uğraşan bireylerin sayısını artırmaktadır. Bundan dolayı da, tecrübelerimize güvenerek yüzme ve dalış kursları vermekteyiz. Eğicilerimiz, profesyonel olarak sizlere ilkyardım ve dalış eğitimlerinin yanı sıra, yüzücülüğün temel prensipleri noktasında da bilgiler aktarmaktadır. Siz, daha ilerisi için gerekli çalışmaları yaparak başarılar da elde edebilirsiniz.

Bildiğiniz gibi yüzme sporu, ülkemiz için kolay gibi görünen ancak oldukça deneyim isteyen bir uğraşıdır. Aynı zamanda uluslar arası arenada muhtelif müsabakaların düzenlenmesi, konunun önemini kavramak adına da oldukça yerinde bir lafız olacaktır. Bir de, bilindiği gibi yüzmenin uç noktası olarak görülen dalış konusu bulunmaktadır. Sualtı dünyasının keşfi için mükemmel bir deneyim olan dalış, nefes alarak ya da nefessiz dalış şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Hemen belirtelim ki, profesyonel eğitimli olmadan dalış yapmak oldukça tehlikelidir. Herhangi olumsuz bir durumda ciddî sağlık problemleri yaşayabilir ya da hayatınızı kaybedebilirsiniz. Bundan dolayı, eğitiminizi mutlaka tamamlamalısınız.

Dalış türleri arasında en sık kullanılanı serbest dalıştır. Bu dalış türünde, nefesinizi tutarak dikey ya da yatay olarak mesafe kat edebilirsiniz. Dünya üzerinde genel kabul gören dalış stili, dikey olarak yapılan serbest dalıştır. Bunun yanı sıra dikey ve yatay dalışın da, kendi aralarında ayrılan dalış türleri bulunmaktadır.

Dikey dalış türünü ele alacak olursak, herhangi bir ağırlık vasıtasıyla dikey yönünde derine inip, tekrar aynı derinlikten yüzeye dönülmesi kastedilmektedir.

Yatay dalış stilleri ise, daha çok havuzlarda ya da göllerde yapılmaktadır. Ancak sığ sularda da uygulanabilmektedir. Bu dalış türündeki gaye, yatay olarak herhangi bir mesafeyi kat etmektir. Bu anlamı ile de nispeten daha zevkli ve kolay olduğunu söyleyebilmemiz gerçekten de mümkün olmaktadır.

Dalış Sporunun Önemi Ve Dalış Kursu

Yüzme sporu, göründüğü gibi kolay ve basit olmayan, muhakkak bir eğitimi gerektiren ciddî bir uğraşıdır. Buna göre de bu spor ile iştigal etmek isteyen bireylerin son derece dikkatli davranmaları ya da yetkili bir eğitim kurumundan gerekli kursu görmeleri gerekmektedir. Sağlık açısından oldukça önemli bir durumun söz konusu olduğunu da bir kez daha bildirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra yüzmenin ileri aşamalarından biri olarak kabul edilen dalış sporları da, oldukça uzmanlık gerektirmektedir. Çünkü dalış, derinlere inmek ve sualtını görmek adına düzenlenen etkinlikleri ihtivâ ettiğinden, basınç ile nefes alma konusunda ciddî problemlere neden olabilmektedir. Dolayısıyla bu işlemin de, muhakkak uzman bir eğitici ile birlikte ifâ edilmesi gerekmektedir.

Biz, uzun süren sektör tecrübemize dayanarak eğitimcilik anlayışı ile hem yüzme hem de dalış kursları vermekteyiz. Eğiticilerimiz, vermiş oldukları bilgileri hem teorik hem de pratik mânâda geliştirebilmeniz için çaba sarf etmekte ve bu anlamda farklı eğitim metotları da uygulamaktadır. Siz de eğer yüzme sporu ile ilgilenmek istiyorsanız, kursumuz ile irtibata geçebilirsiniz.

Dalış, esasen yüzmenin çok ilerisinde olarak spordan daha farklı amaçlar için de yapılmaktadır. Sualtı dünyasını merak edenler, Jules Verne’nin Denizler Altında 20.0000 Fersah kitabının etkisinde kalanlar ya da sırf macera arayanlar için eşsiz bir deneyim olan dalışlar, profesyonel eğitimciler ile birlikte gerçekleştirilmelidir. Siz de profesyonel olarak tek başınıza dalış yapmak istiyorsanız, bu işte deneyim kazanmalı ve başarılı bir eğitmen olmalısınız. Ancak dalış konusunda da birçok stilin bulunduğunu belirtmeliyiz. Serbest dalışta yatay ve dikey serbest dalış olarak adlandırılan teknikler bulunmaktadır. Dikey dalışlarda, herhangi bir ağırlık vasıtasıyla suyun yüzeyinden dikey vaziyette doğrudan aşağıya doğru inmek ve aynı güzergâhtan yüzeye çıkmak kastedilmektedir. Yatay dalışlar ise, genellikle göl ya da havuzlarda yapılan daha zevkli bir sportif faaliyettir. Ayrıca daha az profesyonellik gerektirmektedir. Genellikle de nefes tutularak yapılmaktadır. Ancak yine de belirtelim ki, dalış konusunda uzman kişilerden yardım almadan tek başınıza herhangi bir girişimde bulunmamalısınız. Aksi takdirde ciddî sorunlara yol açabilirsiniz.

Cankurtaran Kursu Ve Önemi

Hayatımızın her aşamasında su ile imtihan olmakta ve onu kullanmaktayız. Aynı zamanda yaşamımızı idame ettirebilmek adına suyun önemi, hiçbir zaman yadsınamaz derecededir. İçme suyunun sağlığımızı korumak adına önemli olması da, bu gereklilikler arasında yer almaktadır. Hemen ifâde edelim ki, suyun kullanım alanları ve çeşitleri, ciltlerce kitaba sığamayacak ölçütte önemlidir. Bu anlamda suyun öneminden çok, onun ne gibi konularda bizi daha çok ilgilendirdiği hakkında bilgi vermemiz gerekmektedir.

Günümüzde, bilginiz üzere su kavramı daha çok denizler ile birlikte yüzmeyi çağrıştırmaktadır. Anadolu’nun üç tarafı denizlerle çevrili bir konumu olması hasebiyle de, bu ortamın daha da berraklaştığını söyleyebiliriz. Hâl böyleyken, güney ve ege sahillerimiz başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında milyonlarca insan denizlere girmekte ve yüzme sporunu ifâ etmektedir. Ayrıca yurtdışından da birçok yabancı turist, ülkemizin doğa harikaları ile muhatap olmak adına yurdumuza gelmektedir. Ancak kimi bireyler bilinçli olmaktaysa da, kimileri bilinçsiz olarak yüzme eğilimine başvurmaktadırlar. Bu durum da, ne yazık ki her sene ciddî boğulma vakaları ile karşı karşıya kalınmasını sağlamaktadır. Yetkililerin uyarısını dinlemeyen bireyleri kurtarmaya çalışmak da, cankurtaranlara düşmektedir. Bu müessese, yapmış olduğu iş bakımından diğer tüm mesleklerden daha önemli bir konumdadır. Bundan dolayı da, titizlikle icrâ edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bizzat cankurtaranın yüzme sporu ile ilgili tüm bilgi ve ayrıntıları bilmesi gerekmektedir. Ayrıca ilkyardım konusunda da uzmanlaşmış olması ve herhangi olası bir menfî durumda, ilk müdahaleyi yapma kapasitesine erişmesi gerekmektedir. İşte, tüm bu nedenlerden dolayı da herkesin cankurtaran olarak görev yapması beklenememektedir. Biz, bu sorumluluk sahasından itibaren de, sizler için cankurtaran kurslarını açmış bulunmaktayız.

Ekibimiz bünyesinde görev yapan uzman yüzme hocaları ile birlikte çalışan öğrencilerimiz, yüzme stillerini öğrenmekte ve olası olumsuz dalgalanmalar neticesinde ne gibi davranmaları gerektiği konusunda da bilgilendirilmektedirler. Böylece, kazalar karşısında da son derece soğukkanlı davranmaları sağlanmaktadır. Ayrıca ilkyardım hocalarımız, sağlık açısından yapılacak olan ilk müdahaleler konusunda uzman düzeyinde bir eğitim vermektedir. Tüm bunlardan sonra da, cankurtaran kursu işlevini tamamlamış olmaktadır.

Yüzme Sporunun Tarihçesi

Tam bir tarihçesi olmayan yüzme’nin insanoğlunun ihtiyacını karşılama olarak karşımıza çıkmıştır .Kısacası yüzmenin tarihi eski insanlık tarihinden başlamaktadır .
Eski Mısır , Sümer ve Hititlerde yüzmenin çeşitli şekillerinin kullanıldığı bilinmektedir . Sonra Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında görülen Yüzme sporu Öncelikle askeri eğitim amaçlı karşımıza çıkmaktadır .Sonrasında ise yüzme yarışları şeklinde gözükmektedir .Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında bireylerin fiziki güçleri çok daha iyi olması için temel eğitimin önemli bir parçası olarak görülmekteydi. Yüzme bilmeyenlere yüzme öğretilmesi zorunlu olarak kılındığı bir dönemdir.Daha sonraki tarihlerde Japonların yüzme sporunu zorunlu tutup okul eğitimin içine alındığı bilinmektedir .

Türklerde Yüzme sporu , Türklerin Orta Asya”dan göç etmeden nehirlerde ve göllerde iyi yüzdükleri bilinmektedir . Uygur Türklerinin kulaç tekniği ile yüzdüğü bilinmektedir . Ayrıca Hun Türkleri ‘nin de yüzme ve kürek sporları yaptıkları ve askeri alanda yüzme branşını kullandıklarını tarihi belgelerde görülmektedir.

Osmanlı döneminde özellikle İstanbul ve İzmir olmak üzere bazı kıyı denizi olan büyük şehirlerimizde kıyılarında kurulan ahşap deniz hamamlarının yüzme sporunun yapıldığı bilinmektedir .Deniz Kıyılarının olan İstanbul Ve İzmir Bölgelerinde , denizlere çakılan ağaç kazıkların arasına tahta perdeler konarak yapılan tahta havuzlarda yaz aylarında yüzme sporu yapılarak amatörce yarışlar düzenlerlermiş . İstanbul’da Moda , Kadıköy ve Boğazda ve hatta bazı yalılarda yapılan deniz hamam havuzlarda sporcular çalışırmış. Aynı şekilde İzmir’de de Güzelyalı , Alsancak ve Kordon bölgelerinde deniz hamamları havuzları yapılmıştır .

Ülkemizde Yüzmenin tarihçesi

1932 yılında ilk Su Sporları Federasyonu yüzme, yelken ve kürek ile birlikte Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kuruldu . Üç ayrı branşın adı altında uzun yıllar devam eden federasyon yapısı oldu. Daha sonraki yıllarda ise Türk Spor Kurumu bünyesinde Denizcilik Federasyonu kurulmuştur . Denizcilik Federasyonu , 1923”ten Yüzme Atlama ve Sutopu Federasyonu”nun kurulduğu 1957 yılına kadar görev yaptı.1937 yılına kadar yurt içi ile ilgili bilgiler çok fazla bulunmamaktadır .Fakat İstanbul ve büyük sahil kenarı şehirlerde ilgili ve amatör sporcuların , idarecilerin çabalarıyla , sınırlı imkanlar dahilinde bir çok spor kulüpleri kurulmuştur .

Türkiye’de modern yüzme , 1943 yılında İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü”nün kurulmasıyla başlar ve 1973’lü yıllarda Galatasaray Sultaniyesi’ yle yüksek ivme kazanır .

Türkiye Yüzme Federasyonu, yüzme yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini yürütmek, yüzmenin gelişmesini ve yurt içinde yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamakla yetkili kurumdur. Türkiye Yüzme Federasyonu”nun sorumluluk alanına yüzme, senkronize yüzme, atlama ve açık su yarışlarıyla ilgili organizasyonlar düzenlemektedir .Bu organizasyonlar yıllık faaliyet programı altında www.tyf.gov.tr web sitesinde yayınlanmaktadır . Yüzme Tarihçemizde Yüzme Federasyonu Başkanlığında , bugüne kadar 12 Başkan hizmet vermiştir. Şuan 2012 Tarihinde seçilen Ahmet Mazhar BOZDOĞAN’dır .

Ülkemizde Yüzme ve Sualtı kulüplerinde Yüzme branşları geliştirilmeye çalışılmaktadır.Velilerimiz Yüzme konusu hakkında Yüzme kurslarını iyi araştırmaları gerekmektedir. Temel Yüzme eğitimi çok önemlidir. Çocuklarınızı teslim ederken beklentilerinze mutlaka cevap verebilecek spor kulübü olmalıdır . Bunun yanında Yetişkinlere yüzme kurslarını sağlık , spor ve öğrenim amaçlı çalışmalarda da karşımıza çıkmaktadır.Özellikle günümüzde iş hayatının stresini atmak ve daha sağlıklı kalabilmek adına yüzme branşı yetişkinler arasında önemli bir yer tutmaya başladı.Özellikle Yetişkinler sağlıklı yaşam için spor felsefesiyle yüzme branşını yaz kış yapabilmektedirler.Bilimsel Yüzme Eğitim Spor kulübü olarak çocuklara ve yetişkinlere yüzme çalışmalarımızı www.bilimselyuzme.com dan takip edebilirsiniz .

Dünyada Yüzme

Tarih boyuncu askeri alanda savunma ve saldırı olarak kullanılan yüzme sporu , sistemli olarak yarışlar halinde yarışlarını 19.yüzyılda görülmektedir .Ve İlk açık hava yüzme havuzunu İngiltere’nin Liverpool kentinde yapılmıştır. İlk uluslararası yüzme yarışları da Londra”da 1837”de yapılmıştır .
İngilizler yüzme sporuna çok önem vermişler ve 1875”te İngiliz Yüzücü Mathew Webbe, Manş Denizi”ni kurbağalama tekniğiyle yüzerek tarihe geçmiştir . Özellikle İngilizler ve Amerikalılar yüzme branşına önem vererek , gelişiminde başı çektiler .

Bilindiği gibi Modern Olimpiyatların başlama tarihi 1896 olarak kabul edilir. Bu ilk olimpiyatlarda yüzme branşı yarışları yapılmıştır. İlk Olimpiyatlarda sadece erkeklerin yarıştığı bir spor dalı olan yüzme branşı ; 1912 yılında bayanların ilk kez yüzme yarışlarına katılmasıyla bu branş yükselmeye devam etti . Bu dönemlerde serbest stilin kullanıldığı yarışlar yapılmıştı .1900 yılında sırt üstü stili ; 1908 yılında ise kurbağalama stili olimpiyatlara branş olarak eklemiştir . Olimpiyatlara en son eklenen yüzme stili kelebek stili görülmektedir .

Dünyada yüzme branşının yayılması , planlı organizasyonların yapılması için 1909 yılında Londra”da Uluslararası Amatör Yüzme Federasyonu (FINA Federation İnternationale de Natation Amateur ) kuruldu.

FINA Tüm dünyada yüzme sporunun sevdirilmesi ve yaygın hale getirilmesi için çalışmalarını sistemli bir şekilde yürütmüştür . Yarışma stilleri de serbest , sırtüstü, kurbağalama ve kelebek olarak belirlenmiştir .

Bu arada Senkronize yüzme, diğer adıyla su balesi 1800”lü yılların sonlarında ortaya çıkmıştır. Gösteri sporu olarak uzun yıllar sirk , panayırlar ve eğlence merkezlerinde , gösteriler şeklinde karşımıza çıkmaktadır Senkronize yüzme . 1952”de FINA tarafından tanın Senkronize yüzme , Helsinki Olimpiyatları”nda “gösteri sporu” olarak yer almış ve 1973”te İlk kez Senkronize Yüzme Dünya Şampiyonası yapılmıştır . 1984”te de olimpiyat programına dahil edildi .

Bir diğer branş olan Tramplen ve Kule Atlama branşı ; cimnastik ve yüzme birleştirilerek modern atlama spor oluştu .1952”deTramplen Ve Kule Atlama Olimpiyatlara alınmış ve iki daldan oluşturulmuş yarışlar düzenlenmiştir.

Günümüzde Yüzme yarışlarının önemi büyüktür .Bu yüzden her ülkede Yüzme eğitimi çeşitli planlamalarla çocuklara öğrenim amaçlı ,spor amaçlı ve sağlık amaçlı çalışmalarla karşımıza çıkmaktadır .Günümüzde Olimpiyat , Dünya , Avrupa , Balkan ve çeşitli turnuvalar düzenlenen yüzme sporunun gelişimi için her ülke kendi federasyonuyla çalışmalara önem vermiştir.

Suyun Önemi Ve Yüzme Kursu

Dünyanın yaratılışından itibaren en kadîm ve temel unsur su olmuştur. Ayrıca bilinmektedir ki su, dünya yüzeyinde en fazla bulunan bileşenler arasındadır. Bununla birlikte yeryüzünün yüzde seksene yakın kısmı sudan meydana gelmektedir. Bu %80’lik unsurun, yüzde doksan yedilik kısmını da deniz ve okyanuslar oluşturmaktadır. Kalan %3’lük dilim ise, muhtelif göl, gölet, nehir gibi su kaynaklarını teşkil etmektedir. Görüldüğü gibi dünyanın ihtivâ ettiği anlam bakımından suyun önemi çok büyüktür. İşte bu nedenledir ki, yaşantımızda da su ile birlikte yönelimlerde bulunmaktayız. Bittabi, bu yönelimlerin birçoğu turizm eksenli olsa da, esas kısmını yüzme sporu ile ilişkilendirebiliriz. Buradan hareketle yüzme sporu ile ilgili temel bilgileri vermek, bu yazımızın mihenk taşını oluşturacaktır.

Bilindiği gibi yüzme, su yüzeyinde ya da suyun içerisinde hareket etmeyi ifâde etmektedir. Bununla birlikte bu hareketlerin, temel bir noktaya doğru hareket ettirme kâbiliyetinin de olması gerekmektedir. İşte tüm bu faaliyetlerin bir arada olması, yüzme sporunu meydana getirmektedir. Yani kısaca, herhangi bir su kaynağı içerisinde ya da yüzeyinde, muhtelif hareketler vasıtasıyla ileriye ya da geriye doğru yönelme hareketlerimize, yüzme denmektedir. İşte bu tekniklerle ilerleme olayı, aynı zamanda bir spor olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca yüzme sporu, çeşitli yarış müsabakalarına da sahne olabilmektedir. Bu yönüyle de, bu sporun oldukça önemli bir değerde olduğunu ifâde etmemiz gerekmektedir. Bir su sporu olan yüzme, tabiatı gereği dünyanın en eski spor çeşitlerinden biridir. Dolayısıyla ilk insanlar da dâhil olmak üzere yüzme sporunu bilmekte ve kullanmaktaydılar. Günümüzün modern yaşayışı itibarıyla da, yüzmenin herkes tarafından bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir. Çünkü bireyler, hem kendilerini koruma amaçlı hem de en yararlı sportif faaliyetlerden biri olması hasebiyle, bu sağlıklı etkinliği yapmalıdırlar.

Biz de, bu anlam itibarıyla sizler için profesyonel bir yüzme kursu sunmaktayız. Alanında uzman olan eğiticilerimiz ile birlikte, son derece muhkem parkurlarımızda yüzme sporu ile ilgilenebilirsiniz. Yüzme çeşitlerini öğrenebileceğiniz gibi, ulusal ya da uluslar arası yarışmalara da bizimle birlikte hazırlanarak, derece alabilirsiniz.